ShareTrade

Hoe kies je het beste systeem om te beleggen op de beurs ?

Hierover mogen wij helaas geen goede raad geven. Sharetrade doet niet aan beleggingsadvies of vermogensbeheer.

Geen beleggingsadvies of vermogensbeheer
Om als beleggingsadviseur te mogen optreden is een vergunning nodig van de FSMA : deze vergunning hebben wij niet en wij wensen u dan ook op geen enkele wijze persoonlijk advies te geven.
Wat wij doen is : systemen uitdenken, uittesten en aanpassen tot ze winstgevend en veilig genoeg zijn. Zodra we overtuigd zijn van de goede werking, beleggen we er zelf mee op de beurs.
Iedereen die dit leest en interesse heeft, kan de kans grijpen om dezelfde opportuniteiten te benutten. Maar wij kennen je persoonlijke situatie niet. Of deze systemen passen bij je persoonlijk profiel moet je zelf uitmaken door je voldoende te informeren en de opinie van je financiële tussenpersoon of raadgever te vragen. Hou er steeds rekening mee dat elk systeem, hoe succesvol ook in het verleden, toch soms helemaal de mist kan ingaan ...
Er is immers maar één zekerheid : de beurs is onvoorspelbaar !
Objectieve regels
Toch wensen we twee objectieve regels te presenteren :
1. Beleg nooit al uw vermogen in één enkel mandje :
Hoewel we er zelf van overtuigd zijn voorzichtig te handelen, toch mag je niet vergeten dat we beleggen op de beurs : aandelen kunnen altijd pardoes halveren in waarde (en daarna nog een keer, en nog een keer, enz.), opties en futures zijn op zich risicovolle financiële instrumenten die snel winst kunnen creëren maar ook grote verliezen kunnen veroorzaken. We doen al het mogelijke om de verliezen zoveel mogelijk te beperken, en de winsten uiteraard te laten aangroeien, maar we kunnen helaas niks garanderen.
Zoals reeds gezegd : de beurs is onvoorspelbaar ! Theoretisch is het dus mogelijk dat de verliezen zich blijven opstapelen totdat broker Lynx uw open positie automatisch sluit omdat de waarborg op uw rekening niet meer voldoet om de risico’s te dekken : wij zien zo’n scenario niet snel gebeuren en hebben zoveel mogelijk risico afgedekt, maar toch hou je er beter rekening mee dat je geld kan verliezen als het tegen zit.
Beleg daarom enkel met geld dat je niet echt nodig hebt, beleg in geen geval met geleend geld of geld dat een andere bestemming heeft, maar uitsluitend met geld dat je kan missen mocht het fout gaan. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zolang je posities niet volledig gesloten zijn en je zeker weet dat er geen nieuwe zullen worden geopend, is je resultaat virtueel en dus niet effectief verworven.
2. Laat je niet misleiden door hoge winsten behaald in het verleden :
Op zich is het niet zo moeilijk om een systeem uit te denken dat op korte tijd veel winst genereert op de beurs. Dit klinkt misschien verrassend, toch kan je het zelf gemakkelijk uittesten : Neem de grafiek van een willekeurig aandeel dat voldoende beweegt en verzin een aantal regels die bepalen wanneer je zelf zou kopen en weer verkopen. Moeilijker wordt het wanneer dezelfde regels worden toegepast over een langere periode, of nog moeilijker : op een ander aandeel. Dan blijken diezelfde regels plots alleen maar verlies op te leveren, en zijn die regels dus eigenlijk waardeloos. Algemeen kan gesteld worden : hoe korter de testperiode en/of hoe kleiner het aantal trades, hoe minder betrouwbaar de resultaten zijn.
De kunst is dus een systeem te vinden dat over een lange periode met voldoende trades zo constant mogelijk presteert. Eén van de beste parameters om dit te meten is de maximale drawdown, gemeten over de volledige testperiode (best met echt geld op een echte rekening, dus niet in "papertrade") : de grootste terugval die een systeem vanaf een (tussentijdse) top ondergaan heeft over de volledige periode van de test. Hoe kleiner die terugval, hoe constanter of standvastiger het systeem. De maximale drawdown is daarom een goede graadmeter voor de risico’s die aan een systeem verbonden zijn. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen dan in het verleden, en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is.
Een systeem kan ook beoordeeld worden aan de hand van zijn profitfactor. Dit is de som van de winsten behaald met positieve trades, gedeeld door de som van de verliezen uit negatieve trades in dezelfde periode. Deze factor geeft een veel beter beeld dan bijvoorbeeld de hitrate, het aantal positieve trades gedeeld door het totaal aantal trades in dezelfde periode. Een systeem met een hitrate van 80% kan verlieslatend zijn wanneer de 20% negatieve trades samen meer verlies genereren dan alle winners samen opbrengen. Een systeem met een hitrate van 50% kan zeer goed zijn wanneer elke winner gemiddeld bijvoorbeeld dubbel zoveel opbrengt als een gemiddelde verliezer verliest. In dat geval komt de profitfactor precies op 2,0 uit, wat uiteraard schitterend is ! De profitfactor van ons eerste voorbeeld zal zeker kleiner zijn dan 1, en dat systeem is dus waardeloos …
Subjectieve leidraad : de risicograad.
We hebben elk systeem zelf een risicograad meegegeven. Dit is natuurlijk een subjectieve inschatting en biedt geen zekerheid, maar helpt wel om te bepalen welk systeem het beste bij je past. Hieronder vind je onze indeling, waarin ook de klassieke beleggingsvormen een plaats kregen : zo kan je zien waar we onze systemen plaatsen in vergelijking met deze klassieke vormen van beleggen. De inflatie bedroeg de laatste 10 jaar gemiddeld -1.5% in België, en deze werd NIET ingerekend in onderstaande cijfers.
We onderscheiden 5 risicograden van "geen" tot "zeer hoog" risico en rangschikken in elke aparte graad de verschillende mogelijkheden ook telkens van lager naar hoger risico.
• R1 = geen risico : 0.6% netto opbrengst per jaar
1. de spaarrekening : maximaal netto rendement = 0.6%** als het bedrag een volledig jaar onaangeroerd blijft (promoties en misleidende spaarformules niet meegerekend).
• R2 = laag risico : tot 2% netto opbrengst per jaar
1. staatsobligaties : minder dan 0.60% netto op 10 jaar (evt. meer in vreemde munten, maar het risico neemt dan wel toe).
2. bedrijfsobligaties : minder dan 2% netto op 6 jaar bij betrouwbare emittenten.
• R3 = gemiddeld of marktconform risico : tot 10% netto opbrengst per jaar
1. zelf aandelen kopen en verkopen op de beurs met een grote, goed gespreide portefeuille zonder risicovolle sectoren : wordt meestal geschat op 7% netto, over een lange periode bekeken.
2. Manuelo belegt met opties op de Nederlandse AEX en heeft een target* van 10% netto.
3. Veronica 2.0 belegt met opties op de Nederlandse AEX en heeft een target* van 10% netto.
4. Federico 2.0 belegt met opties op de Amerikaanse S&P500 en heeft een target* van 10% netto.
5. zelf aandelen kopen en verkopen op de beurs met een grote, goed gespreide portefeuille, waarin ook de speculatieve sectoren een beperkte plaats verdienen : "De Belegger" haalde van 1/1/1984 tot 30/9/2021 gemiddeld 8.6% netto op jaarbasis : dit is over een periode van meer dan 37 jaar !
6. zelf aandelen kopen en verkopen op de beurs, in combinatie met opties om het rendement te verhogen : wordt meestal geschat op 10% netto.
• R4 = hoger dan gemiddeld risico : 10 tot 15% netto opbrengst per jaar
1. zelf handelen in futures op systematische wijze met consequent ingelegde stoploss : netto rendementen rond 20 % moeten mogelijk zijn, over een langere periode bekeken.
• R5 = hoog risico
1. beleggen in speculatieve aandelen of sectoren, of met een te kleine portefeuille, of over een korte periode : 50% netto of meer is zeker mogelijk, maar -50% kan evengoed.
2. beleggen in opties, futures of forex markten zonder degelijk plan qua afdekken van de risico's : begin er niet aan !
Broker
Om de automatische beurshandel mogelijk te maken, werken we samen met Lynx.

.


Wat zijn de kosten ?
Terug naar de Home pagina.

* Vooropgestelde doelen en/of resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
**uitgezonderd promoties en misleidende spaarformules (laatst nagekeken op 15/11/2021 op de website van spaargids.be).