ShareTrade

Alle ShareTrade beleggingssystemen in 2021 :

Wie zijn geld risicoloos wil beleggen, moet het op een spaarrekening zetten en behaalt zo in België momenteel een maximaal netto rendement van 0.6 % zonder risico****. Op de beurs neem je altijd een risico met de bedoeling een hoger rendement te behalen. Hieronder volgt, in volgorde van stijgend risico, een beknopte beschrijving van elk systeem.

.


Manuelo (gestart op 12 mei 2020)


Target* = 10% netto per jaar.

Dit zal wellicht hoger zijn in woelige beurstijden, zoals in het corona-jaar 2020. Wanneer het rustig is op de beurs zal Manuelo weinig handelen, daarom verwachten we een globaal rendement van 10%.

 • Inleg = 20.000 € per keer dat je volgt.
 • Manuelo belegt in opties op de Nederlandse AEX.
 • Neemt een hoger dan gemiddeld** risico.
 • Is WEINIG afhankelijk van het algemeen beursklimaat : een beursdip afwachten heeft geen zin want wie wacht op een dip die niet komt, haalt geen rendement.
 • Maximale theoretische drawdown*** = 100%, nl. wanneer elke dag opnieuw de posities met verlies worden gesloten. De reële drawdown, de profitfactor en de hitrate*** tonen aan dat de kans hierop echt wel zeer klein is, maar de periode is nog redelijk kort (< 100 trades) om het risico al als "gemiddeld" te omschrijven.
 • Huidige reële drawdown*** tot nu toe < 3%.
 • Huidige profitfactor*** tot nu toe > 2.25
 • Huidige hitrate*** tot nu toe > 80%.
 • Gemiddelde/grootste bruto winst resp. verlies op 1 dag = +81/+306 € resp. -173/-535 € (t.e.m. 15/11/2021)
 • Huidige aantal trades > 100.
 • Sharetrade volgt dit systeem op de eigen rekening.
 • Meer uitleg en Grafieken.

.


Veronica (gestart op 28 augustus 2020)


Target* = 10% netto per jaar.

.

 • Inleg = 5.000 € per keer dat je volgt.
 • Veronica belegt in opties op de Nederlandse AEX.
 • Neemt een gemiddeld** risico.
 • Is afhankelijk van het algemeen beursklimaat : een dalende beurs zal het resultaat negatief beïnvloeden. Een beursdip afwachten heeft echter weinig zin want wie wacht op een dip die niet komt, haalt geen rendement. Bovendien is er genoeg veiligheid ingebouwd om het risico te beperken.
 • Maximale theoretische drawdown*** = 100%, nl. wanneer de beurs continu blijft dalen en elke nieuwe positie telkens opnieuw de ingebouwde stoploss zou triggeren. Uiteraard is dit hoogst onwaarschijnlijk, maar theoretisch wel mogelijk.
 • Huidige reële drawdown*** tot nu toe < 5%.
 • Huidige profitfactor*** tot nu toe > 2.75
 • Huidige hitrate*** tot nu toe > 90%.
 • Gemiddelde/grootste bruto winst resp. verlies met 1 trade = +73/+468 € resp. -251/-444 € (t.e.m. 15/11/2021)
 • Huidige aantal trades > 40
 • Sharetrade volgt dit systeem op de eigen rekening.
 • Meer uitleg en Grafieken.

.


Federico (gestart op 30 december 2020)


Target* = 10% netto per jaar.

.

 • Inleg = 15.000 $ per keer dat je volgt.
 • Federico belegt in opties op de Amerikaanse ES mini-future (= future op de S&P500 index).
 • Neemt een gemiddeld** risico. Het risico is in theorie kleiner dan bij Veronica (zie verder) omdat de onderliggende S&P500 index gespreid is over 500 aandelen (tegenover 30 bij de AEX). Maar het risico verhoogt wel wat omdat alles in dollar wordt afgehandeld (wisselkoersrisico).
 • Is afhankelijk van het algemeen beursklimaat : een dalende beurs zal het resultaat negatief beïnvloeden. Een beursdip afwachten heeft echter weinig zin want wie wacht op een dip die niet komt, haalt geen rendement. Bovendien is er genoeg veiligheid ingebouwd om het risico te beperken.
 • Maximale theoretische drawdown*** = 100%, nl. wanneer de beurs continu blijft dalen en elke nieuwe positie telkens opnieuw de ingebouwde stoploss zou triggeren. Uiteraard is dit hoogst onwaarschijnlijk, maar theoretisch wel mogelijk.
 • Huidige reële drawdown*** tot nu toe 13.7%.
 • Huidige profitfactor*** tot nu toe = 1.00
 • Huidige hitrate*** tot nu toe > 80%.
 • Gemiddelde/grootste bruto winst resp. verlies met 1 trade = +232/+618 $ resp. -1045/-1639 $ (t.e.m. 15/11/2021)
 • Huidige aantal trades < 25, dus het systeem is te nieuw om al veel waarde te hechten aan de statistieken
 • Sharetrade volgt dit systeem op de eigen rekening.
 • Meer uitleg en Grafieken.

.


* target : Vooropgestelde doelen en/of resultaten en/of simulaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
**risico : de inschatting van het risico is de mening van Sharetrade en is uiteraard SUBJECTIEF ! (meer info onder Subjectieve leidraad : risicograad).
***maximale drawdown, profitfactor en hitrate : meer uitleg over deze objectieve criteria om een systeem te beoordelen, vind je onder Objectieve regels.
****uitgezonderd promoties en misleidende spaarformules (laatst nagekeken op 15/11/2021 op de website van spaargids.be).