ShareTrade

Alle kosten op een rij :

.

Sharetrade tracht er alles aan te doen om je zo volledig mogelijk in te lichten zodat er nergens onverwachte kosten opduiken. Alle* mogelijke kosten zijn dan ook vermeld op deze pagina.

.

De brutografieken op deze website tonen het resultaat na aftrek van de transactiekosten van de broker :

Voor elke transactie betaal je kosten rechtstreeks aan de broker Lynx, bv. €0.99 voor AEX opties, of $3.50 voor Amerikaanse future opties op de ES mini-future. Meer details vind je op lynx.be of lynx.nl.
Voor het automatisch handelen wordt GEEN extra kost aangerekend.

De nettografieken op deze website tonen het resultaat na aftrek van ALLE* kosten :

Op deze grafieken zie je dus het resultaat na aftrek van de transactiekosten EN na aftrek van het abonnementsgeld : dit wordt op het einde van elk jaar berekend en bedraagt 1/3 van de aangroei van de brutowinst vanaf het niveau tot waar voordien al abonnementsgeld werd betaald. Eindigt het jaar onder het niveau van het vorige jaar, of onder een niveau waarop vroeger al abonnementsgeld werd betaald, dan wordt er over het voorbije jaar GEEN abonnementsgeld betaald.

Deze manier van berekenen is zeer voordelig voor u als klant :

• je betaalt GEEN abonnementsgeld wanneer je verlies maakt : no cure, no pay !

Het abonnementsgeld wordt immers alleen aangerekend wanneer je inleg na aftrek van alle andere kosten is aangegroeid én wanneer eventuele vroegere verliezen helemaal zijn goedgemaakt.

• je betaalt GEEN TWEE KEER abonnementsgeld voor dezelfde stijging : geen dubbel krijt !

Je betaalt voor elke winstaangroei maar 1 keer, want zolang eventuele vroegere verliezen in hetzelfde systeem niet zijn goed gemaakt, betaal je helemaal niks ! We werken dus volgens het principe van het 'High Water Mark' (HWM in het vakjargon). Dit wordt duidelijk in volgend fictief voorbeeld.

• onbepaalde duur :

Je start en stopt wanneer je wil, je kan ook tijdelijk pauzeren : alles zonder extra kosten.

Een praktijkvoorbeeld van de berekening van de abonnementskosten vind je onder vraag 11 op de FAQ pagina.

.

Je betaalt nooit :

• btw : als kleine Belgische onderneming zijn we niet verplicht om btw aan te rekenen aan onze klanten.

• beurstaks : op de handel in opties en futures moet geen beurstaks betaald worden.

• beheerskosten, administratiekosten en in- of uitstapkosten !

We vestigen er graag de aandacht op dat alle volgers van een systeem op elke dag dat ze meedoen, allemaal steeds hetzelfde* netto resultaat behalen op hun rekening.

De abonnementskosten zijn dus voor iedereen gelijk. Uiteraard zullen er in de praktijk verschillen optreden door verschil in startdatum en in het aantal keer dat iemand een welbepaald systeem volgt. Ook kan je zelf steeds beslissen het volgen tijdelijk te pauzeren, waardoor eveneens een verschil in abonnementskosten kan ontstaan.

.

Wat is NIET ingerekend in de grafieken ?

Enkel de wisselkosten ofwel rentekosten op een negatief saldo in een vreemde munt zijn nooit ingerekend :
Deze zijn soms nodig bij systemen die met een vreemde munt beleggen (bv. Samuelo of Federico), en zijn afhankelijk van de specifieke situatie op je eigen rekening. Daarom kunnen we ze niet inrekenen in de grafiek*. In elk geval zijn ze zo goed als verwaarloosbaar en meestal beperkt tot twee keer de wisselkost van 4 of 5$ (4$ op een Nederlandse en 5$ op een Belgische rekening) : zie vraag 10 op de FAQ pagina voor meer informatie

Wie een Lynx rekening opent in Nederland dient ook rekening te houden een extra kost, nl. de "platform fee", die vanaf oktober 2018 werd ingevoerd. Deze fee verhoogt je transactiekosten elke maand tot 5 euro in het geval je kosten lager waren en is dus enkel van belang voor wie weinig handelt.

Het is voor sharetrade onmogelijk om met wisselkosten, rentekosten of de platform fee rekening te houden in de berekening van de resultaten omdat die op iedere rekening anders zullen zijn. Wie een nieuwe Lynx rekening wil openen, kan best even de tarieven in België en Nederland vergelijken om de juiste keuze te maken. Wie enkel van plan is om sharetrade systemen te volgen op zijn rekening (en dus niet actief zelf wil gaan beleggen), kan daarbij de richtlijnen hanteren zoals vermeld in vraag 16 op de FAQ pagina.*Op de netto grafieken zijn ALLE kosten en opbrengsten steeds in rekening gebracht behalve eventuele zeer beperkte kosten die afhangen van de specifieke situatie op je eigen rekening en we daarom hier niet kunnen incalculeren (zie vraag 17 op de FAQ pagina voor meer informatie). Zonder posities toont de grafiek de reële stand van de totale winst op de rekening, met een positie wordt de virtuele stand getoond voor elke dag : dit is de stand van de winst indien de positie zou gesloten zijn aan de koers net vóór het slot van die dag. Netto betekent daarom ECHT NETTO, zonder verrassingen achteraf ! De getoonde resultaten zijn effectief behaalde resultaten sinds de start van het systeem, omgerekend naar % op jaarbasis. De grafiek wordt elke dag automatisch bijgewerkt, maar enkel wanneer de stand van de winst op de rekening is gewijzigd. Resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst.