ShareTrade

Veel gestelde vragen

Mail al je vragen naar Sharetrade : wij antwoorden zo spoedig mogelijk en posten veelgestelde vragen op deze webpagina.

1. Kan iedereen een Sharetrade handelssysteem volgen ?
Om een Sharetrade systeem te kunnen volgen heb je een beleggingsrekening nodig bij de broker Lynx. De minimum leeftijd om een rekening te openen bij Lynx waarop Sharetrade signalen worden uitgevoerd is 21 jaar, en enkel 'natuurlijke personen' (geen vennootschappen) komen in aanmerking.
Om te beleggen in opties of futures moet je beleggingsdoelstelling overeenkomen met dit soort van beleggingen, je financiële draagkracht en je ervaring met beleggen moeten voldoende zijn. Je zal het Lynx openingsformulier moeten invullen en Lynx zal je dossier beoordelen vooraleer een beleggingsrekening kan worden geopend. Deze persoonlijke informatie geef je rechtstreeks door aan Lynx en wordt nooit met Sharetrade gedeeld.
2. Ik heb al een beleggingsrekening bij broker Lynx : moet ik dan een nieuwe rekening openen ?
Dat hoeft niet maar wordt wel aangeraden. De transactiekosten bij de autotrade signalen van Sharetrade zijn weliswaar dezelfde als bij de normale manuele handel, toch biedt het openen van een nieuwe rekening alleen maar voordelen. Op die manier blijft alles mooi gescheiden en kan er voor jezelf geen verwarring ontstaan tussen automatisch ingelegde orders, en orders die je zelf manueel ingaf. Wanneer alles op één enkele rekening gebeurt, moet je goed weten waar je mee bezig bent. Je zou per vergissing een Sharetrade positie kunnen sluiten. Zonder verdere actie van jouw kant zal Sharetrade nadien diezelfde positie automatisch ook willen sluiten, en daardoor FOUTIEF een nieuwe positie openen : dit is je eigen verantwoordelijkheid, want Sharetrade kan niet weten dat je zelf manueel hebt ingegrepen in de posities van Sharetrade. Mocht je dit per ongeluk toch doen, laat het dan onmiddellijk weten zodat er kan worden ingegrepen om fouten te vermijden.
Ook belangrijk in dit verband is dat je zelf verantwoordelijk bent voor de waarborg of margin die aanwezig is op je rekening. Wanneer je enkel automatische Sharetrade orders laat uitvoeren op je rekening en de gevraagde inleg op je rekening stort, kan er niets fout lopen : deze inleg voorziet in de waarborg die nodig is om in opties of futures te handelen, en zorgt voor een extra marge voor het geval het systeem een dip kent en negatief gaat. Zodoende kan je toch blijven verder handelen want de waarborg voor de optie- of future-handel blijft onaangeroerd. Wanneer je zelf ook andere beleggingen doet, kan het gebeuren dat je de waarborg (die voorzien was voor de Sharetrade signalen) voor andere doeleinden aanwendt zonder er bij stil te staan. Wanneer deze borg onder de minimumdrempel zakt, zal Lynx weigeren om de automatische orders uit te voeren en zal je kansen missen.
Zelfs ervaren beleggers raden we daarom aan om een aparte rekening te voorzien voor de Sharetrade handel.
3. Wat zijn nu eigenlijk futures en opties, en zijn hier risico’s aan verbonden ?
Een future is een termijncontract waarbij de koper en verkoper vooraf prijs, hoeveelheid en tijdstip vaststellen waartegen een onderliggend product wordt geleverd. De handelaren gaan middels een future een verplichting aan. Futures zijn beschikbaar voor financiële producten, zoals aandelenindices en staatsobligaties, maar ook voor fysieke producten, zoals goud, zilver of olie. De mini-future op de S&P500 bijvoorbeeld vertegenwoordigt 50 keer die index. Een belangrijk kenmerk van de future is dat bij het aangaan van het contract geen betaling plaatsvindt. Wel dient er bij een bank een zekerheid te worden aangehouden, doorgaans in de vorm van een marginverplichting of waarborg. Futures op een index worden altijd dagelijks afgerekend, ook als de positie nog niet werd gesloten. Als je in de loop van de dag aankocht aan 2000,00 en de S&P future sluit ’s avonds aan 2001,25, dan zal er 1,25x50=62.5$ (- 1x de transactiekost) op je rekening worden bijgeschreven. Had je voor sluitingstijd je positie gesloten aan 2000,75 dan wordt er 37.5$ (-2x de transactiekost) bijgeschreven. Had je niet aangekocht maar verkocht aan 2000,00 en deze positie niet gesloten, dan wordt er 62.5€ (+ 1x de transactiekost) afgehouden van je rekening. Elke positie die je opent, moet je ook een keer weer sluiten, dat is de verplichting die je aangaat met dit termijncontract. Indien je dit niet doet, wordt je positie automatisch gesloten en afgerekend op de eindvervaldag van de desbetreffende future. Doordat je niet de volledige investering (in geval van de S&P future : 50 x de waarde van de index in $ = ongeveer $135.000 op 1/1/2018) moet betalen bij aankoop maar slechts een waarborg moet voorzien op je rekening, treedt er een enorme hefboomwerking op : de winst of het verlies dat je maakt, wordt dan procentueel tegenover de waarborg berekend en niet tegenover die $135.000. Daarom worden futures algemeen als risicovolle beleggingen beschouwd. Meer informatie over futures en de risico’s hieraan verbonden vind je o.a. op veb.net.
Een analoge redenering kan gevolgd worden voor opties, maar deze financiële instrumenten zijn nog wat ingewikkelder omdat de prijs van een optie afhankelijk is van meerdere factoren. Een optie is een afgeleid product (derivaat) en geeft het recht om een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs en tijdstip te kopen of te verkopen. De waarde van een optie is voornamelijk gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde, de looptijd van het optiecontract, de volatiliteit op de beurs en de rente. Meer over opties lees je hier. De optiegrieken delta, gamma, vega en theta geven beleggers inzicht in de prijsvorming van opties en zijn daarom van cruciaal belang voor een optiehandelaar. Meer informatie over de optiegrieken lees je hier.
Er is maar één manier om het risico van futures en opties te beperken : zorg ervoor dat je steeds met een stop loss order in de markt zit en sluit je positie (of dek ze af) voor het einde van de handel, want je weet nooit wat er kan gebeuren vóór de beurs weer opent. Stel dat er ’s nachts een ernstige aanslag gebeurt, dan zal de beurs veel lager openen en wordt de stop loss geraakt, maar de eerste koers waartegen je dan handelt, kan veel lager zijn dan je stop loss, waardoor een groter verlies optreedt dan ingecalculeerd.
Het is belangrijk de risico’s van futures en opties goed te begrijpen vooraleer hiermee te beleggen. Opties en futures zijn niet geschikt voor iedere belegger.
4. Kan ik een systeem meer dan één keer tegelijkertijd volgen ?
Ja, je kan het handelssysteem dat je kiest meerdere keren volgen. Veronica koopt of verkoopt bij elke transactie één optiecombinatie. Wanneer je dit wenst, kan je inschrijven om Veronica bijvoorbeeld drie keer te volgen : in dat geval zullen er bij elke transactie drie dezelfde combinaties gekocht of verkocht worden. Wel moet je natuurlijk aan de voorwaarden voldoen : je vereiste startbedrag wordt driemaal hoger en je eerste factuur (waarborg als voorschot op het abonnementsgeld) zal 3.000 € bedragen.
5. Kan ik meerdere systemen tegelijk volgen ?
Ja, dat is mogelijk, mits je aan de voorwaarde van de vereiste startbedragen voldoet.
6. Hoe meld ik mij aan voor een systeem ?
Je stuurt eenvoudig een e-mail aan Sharetrade waarin je vermeldt welk systeem je wil volgen, en met hoeveel contracten tegelijk. Geef tegelijk je naam en adres op met een telefoonnummer en geldig e-mail adres waarop we je steeds kunnen bereiken. Wanneer je al een Lynx rekening hebt en geen aparte rekening wenst te openen, kan je dit best ook onmiddellijk aangeven : lees in dit verband wel de belangrijke info in vraag 2.
7. Waarom is er een vereist startbedrag noodzakelijk ?
Dit bedrag is nodig omdat de handelssystemen opties verkopen en hiervoor is een bepaalde waarborg of margin nodig : de hoogte van deze waarborg wordt door de beursautoriteiten bepaald en kan fluctueren in de tijd afhankelijk van de volatiliteit op de beurs. Daarnaast is er voldoende kapitaal vereist als buffer om een mogelijke negatieve start te overleven. Zonder die buffer zou je bij een negatieve start al onmiddellijk problemen ondervinden om nog een nieuwe positie te mogen openen.
Bij de bepaling van het startbedrag wordt rekening gehouden met de marginvereisten op dat moment en met de maximale drawdown van het systeem. In uitzonderlijke marktomstandigheden kan de vereiste margin voor Manuelo en Samuelo door de broker worden verhoogd.
8. Hoe kan ik stoppen of pauzeren met het volgen van een systeem ?
Je kan zonder verdere verplichtingen direct stoppen met het volgen van een systeem. Je kan dit tijdelijk ofwel definitief doen. In beide gevallen moet je Sharetrade hiervan op de hoogte brengen zodat eventuele openstaande posities manueel kunnen gesloten worden. Bij Veronica en Federico kan het soms verstandiger zijn om te wachten op de expiratie van de open optieposities vooraleer te stoppen. Sharetrade zal je in dat geval aanraden om tot dan te wachten, maar de eindbeslissing ligt uiteraard altijd bij u zelf : je kan altijd onmiddellijk stoppen, openstaande posities worden dan zo snel als mogelijk gesloten.
9. Wanneer kan ik geld terugboeken van de Lynx beleggingsrekening naar mijn zicht- of spaarrekening ?
Dat kan op gelijk welk moment. Wanneer het gevolgde systeem winst maakt, belet niemand je om deze winsten af te romen en er wat anders mee te doen. Zolang je abonnement loopt en je niet (tijdelijk) wil stoppen, dien je wel voldoende reserve te laten staan om de optie- of futuremargin af te dekken.
Lynx laat toe dat je één keer per maand kosteloos geld terugboekt naar je zicht- of spaarrekening, dat is je gekoppelde tegenrekening. Voor elke extra overboeking in dezelfde kalendermaand wordt door Lynx 1 euro als kost aangerekend.
Kies altijd voor een SEPA overboeking om kosten te vermijden bij de ontvangende bank (= je gekoppelde tegenrekening).
10. Waar moet ik op letten wanneer ik een systeem volg dat in vreemde valuta handelt ?
Je kan op je Lynx beleggingsrekening handelen met vreemde valuta zonder deze valuta eerst aan te kopen. Wanneer je onmiddellijk winst maakt, stelt er zich geen enkel probleem. Blijft er een marginpositie overnight open staan, of ga je negatief op je dollarrekening, dan betaal je hierop debetrente (3,6% per jaar op een negatief dollarsaldo, tarief op 1/7/2021, dit tarief beweegt mee met de USD Fed Funds Overnight Rate). Om dit te vermijden, is het meestal aangewezen om euro's tijdelijk om te wisselen in Amerikaanse dollar. Maar dan betaal je wisselkosten : 4$ op een Nederlandse rekening, ofwel 5$ op een Belgische. De gemaakte kosten zijn afhankelijk van de specifieke situatie op je eigen rekening en zijn daarom nooit meegerekend in de resultaten op deze website. Zolang je vermijdt te lang negatief te staan, zijn ze ook verwaarloosbaar in verhouding tot de andere kosten. De actuele rentestand voor de USD vind je onder de tab "Rentes" bij de USD Fed Funds Effective - Overnight Rate op Lynx.be/tarieven of Lynx.nl/tarieven.
Wanneer transacties in een vreemde munt worden uitgevoerd, zal Sharetrade je zo goed mogelijk inlichten over de beste strategie : deze vreemde munt aankopen ofwel tijdelijk negatief blijven in die munt en rente betalen. Meestal kan je best vooraf toch al het grootste deel van het vereiste startbedrag omzetten in dollar. Dit kan eenvoudig en in real time op het TWS platform, ofwel kan je deze opdracht doorgeven aan de Lynx helpdesk.
Ook belangrijk in dit verband is dat alle winsten en verliezen worden gerealiseerd in de desbetreffende vreemde munt. Concreet betekent dit dat je extra winst of verlies kan maken zodra je alles terug omzet in euro. Dit wisselkoersrisico kan positief uitdraaien maar evengoed tegenvallen !
11. Hoe werkt het abonnementsgeld in de praktijk ?
Het uitgangspunt van Sharetrade is dat je op een veilige manier belegt op je eigen beleggingsrekening. Alle winsten worden door de broker Lynx dan ook direct op je eigen rekening bijgeschreven. Daarom werken we met voorschotten om het abonnementsgeld in rekening te brengen. De abonnementskosten worden dus door u vooraf betaald, maar evengoed door Sharetrade weer terugbetaald mocht blijken dat je vooraf teveel betaalde. De terugbetaling gebeurt elk jaar op 31/12, of op de dag waarop je wenst uit te stappen.
Hieronder vind je stap voor stap hoe dat in de praktijk gebeurt.
1. Je betaalt bij de start een waarborg van 1.000 €.
Wanneer er verlies wordt gemaakt, blijft deze waarborg onaangeroerd. Zodra je winst begint te maken, wordt deze waarborg aangesproken om je abonnementsgeld af te lossen.
2. Je vult de waarborg aan zodra deze virtueel onder de 500 € zakt.
Wanneer je meer dan 1.500 € virtuele winst boekte met het gevolgde systeem, zakt je waarborg onder 500 € en wordt gevraagd om deze opnieuw tot 1.000 € aan te vullen.
3. Elk jaar wordt op 31/12 definitief afgerekend.
Of je wenst te stoppen of niet, op 31 december wordt definitief afgerekend voor het lopende jaar. De virtuele stijging van de portefeuille over het volledige jaar bepaalt je abonnementsgeld voor dat jaar. Wat je teveel betaalde aan waarborg, krijg je gewoon terug.
4. De stand op 31/12 bepaalt je HWM, dat is je 'High Water Mark', oftewel je "Hoogste Bruto Winststand sinds je start en tot het moment van de laatste afrekening".
Bij de start is je HWM gelijk aan nul. Wanneer je brutowinst op 31/12 hoger is dan je oude HWM, dan wordt dit je nieuwe HWM. Wanneer je het jaar afsluit met een bruto winst onder de oude HWM, dan blijft deze ongewijzigd. Je hoeft dan over dat jaar ook GEEN abonnementsgeld te betalen !
De HWM is belangrijk om te kunnen vermijden dat je twee keer voor dezelfde winstgroei moet betalen. Dit wordt duidelijk in volgend fictief voorbeeld.
Wanneer je tijdelijk pauzeert, blijft je HWM behouden. Bij tussentijdse voorschotfacturen (om je waarborg van 500 naar 1.000 € te brengen) verandert je HWM niet. Je HWM kan alleen stijgen bij de afrekening op 31/12 of op nul terugvallen wanneer je definitief stopt met het systeem. Wanneer je beslist om het aantal keer dat je een systeem volgt te verhogen, dan blijft je HWM behouden. Wanneer je dat aantal verlaagt, dan zal de HWM met dezelfde verhouding worden verlaagd. Wanneer je verschillende systemen volgt, heb je voor elk systeem een aparte HWM.
5. Wens je door te gaan op 1 januari ?
Dan betaal je opnieuw de waarborg van 1.000 €. In de praktijk krijg je een creditnota op 31/12 en een factuur op 1/1 : je ontvangt of betaalt het verschil tussen beiden.
6. Je kan altijd en zonder kosten tijdelijk pauzeren of definitief stoppen.
Wanneer je stopt, wordt er definitief afgerekend : wat je teveel betaalde, krijg je gewoon terug. Tijdens het pauzeren betaal je nooit abonnementsgeld want je winst kan niet verder stijgen.
12. Moet ik inkomsten of winsten op mijn Lynx rekening aangeven op mijn jaarlijkse belastingbrief ?
Als klant bij Lynx open je een buitenlandse rekening, die tot en met 2020 werd aangehouden in het Verenigd Koninkrijk bij Interactive Brokers UK. In de loop van 2021 worden bestaande rekeningen gemigreerd naar Ierland of Luxemburg, allebei landen van de EU. Ook nieuwe rekeningen worden in deze landen geopend. De personenbelasting in België stelt sinds aanslagjaar 1997 de vraag of de belastingplichtige buitenlandse bankrekeningen bezit. Als één van de gezinsleden van de belastingplichtige op gelijk welk ogenblik houder is (of geweest is) van een buitenlandse bankrekening, dan moet hij het bestaan van deze rekening aangeven en de naam van de houder(s) en het land waar de rekening geopend werd, vermelden.
Concreet betekent dit dat je bij Vak XIV op je aangifteformulier de optie “Ja” moet aanvinken (code 1075-89) en in de beschrijving eronder de naam en voornaam van de titularis van de rekening moet opgeven. Onder het land waar de rekening geopend was, moet je “Verenigd Koninkrijk", "Ierland" of "Luxemburg" vermelden.
Vanaf 2015 is er daarnaast nog een vakje bijgekomen dat je moet aankruisen, namelijk : "Zijn de wettelijk bepaalde gegevens betreffende de rekening bij het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gemeld ?". Om wettelijk in orde te zijn, moet je dit vakje aankruisen, en moet je dus ook (éénmalig) die gegevens doorgeven aan het CAP. Hoe je dit doet, staat beschreven in vraag 13. Wellicht zullen de gemigreerde rekeningen opnieuw moeten worden aangemeld, al is dat tot nu nog niet helemaal duidelijk.
Daarnaast heb je als buitenlandse rekeninghouder een aangifteplicht voor je roerende inkomsten, verworven in het afgelopen fiscale jaar. Deze roerende inkomsten omvatten de dividenden op aandelenposities en credit intresten op cashposities. Lynx voorziet hiervoor een attest dat je als bijlage kunt toevoegen aan je belastingaangifte, indien van toepassing.
De winst die je maakt met het volgen van de Sharetrade-systemen bestaat niet uit dividenden of credit intresten : deze dien je dus niet te vermelden.
Voor alle duidelijkheid :
1. De melding aan het CAP dient slechts éénmalig te gebeuren, voor elke (mede)rekeninghouder apart.
2. De vermelding van de rekening op de belastingbrief zelf moet je elk jaar dat de rekening bestaat of bestaan heeft, herhalen : wie zijn rekening pas dit jaar heeft geopend, moet ze pas volgend jaar aangeven op de belastingbrief, want de belastingbrief die je dit jaar invult, gaat enkel over vorig jaar.
13. Hoe moet ik als Belg de gegevens van mijn rekening doorgeven aan het CAP (centraal aanspreekpunt) ?
Vanaf 2015 is elke Belgische houder van een buitenlandse rekening verplicht een aantal gegevens over die rekening te melden aan het CAP. Alle info hierover vindt u op www.cappcc.be. Je vindt er een invulblad dat je op de pc kan invullen, uitprinten en per post versturen. Er wordt niet gevraagd naar de bedragen op de rekening(en). Onder zeer strikte voorwaarden kan de fiscus de gegevens bij het centraal aanspreekpunt raadplegen. Dat kan bijvoorbeeld bij aanwijzingen van fraude en/of als een belastingplichtige sommige uitgaven niet kan verklaren.
* Schriftelijke melding : Hiervoor surf je naar het standaardformulier waarmee je voor elke (mede)rekeninghouder apart de wettelijk verplichte melding kan doen. Je kan het formulier bewaren als een pdf op je pc : die pdf kan je dan openen, invullen op de pc, opnieuw bewaren, en pas daarna afdrukken.
De gegevens die je nodig hebt zijn als volgt :
vak 1 : naam + rijksregisternummer
vak 2 : eventueel de gegevens van je boekhouder als hij deze melding in jouw plaats uitvoert
vak 3 :
a) een volgnummer voor elke rekening die je aanhoudt in het buitenland (beginnend bij 1) + herhaling van de naam uit vak 1
b) het rekening nummer (iets in de vorm van : U1234567)
c) benaming van de instelling = Interactive Brokers
d) BIC code : leeglaten
e) land : Tot 2020 was dit "Verenigd Koninkrijk". In de loop van 2021 zullen bestaande rekeningen gemigreerd worden naar "Ierland" of "Luxemburg". Ook nieuwe rekeningen worden sinds de brexit in de EU geopend (Ierland of Luxemburg).
f) oudste belastbaar tijdperk : het jaar waarin je de rekening opende
g) eventuele datum van sluiting
h) leeg laten (tenzij de rekening werd geopend op naam van een minderjarig kind, zie de toelichting op de CAP website)
en daaronder, in het vak met een * maar zonder nummer :
het adres van Interactive Brokers in Londen = One Carey Lane, EC2 V8AE London, Groot Brittannië, Verenigd Koninkrijk.
De adressen in Ierland en Luxemburg worden asap toegevoegd.
vak 4 : aantal rekeningen, aantal toegevoegde documenten (= je identiteitskaart langs twee kanten gecopiëerd + evt. de copies van de lasthebber uit vak 2).
De hele boel stuur je voldoende gefrankeerd naar : Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel .
Lees indien nodig de toelichting op de website van het CAP.
* Elektronische melding : is helaas niet mogelijk voor buitenlandse rekeningen zonder IBAN code. Zolang Lynx geen IBAN codes creëert of het CAP zijn digitaal formulier niet aanpast voor rekeningen zonder IBAN code, zal het op papier en per post moeten gebeuren : back to the nineties ...
14. Hoe zit dat nu met de speculatietaks ?
Hoe ingewikkeld deze taks ook was, breek er je hoofd niet meer over, want hij is gelukkig vanaf 1 januari 2017 afgeschaft !
15. Kan het resultaat op mijn eigen rekening afwijken van de grafiek op deze website ?
ALLE* kosten worden ingerekend in de resultaten en grafieken op deze website. Ook de kosten om alle openstaande posities te sluiten, zijn reeds ingerekend. Op die manier heb je steeds een zeer realistisch beeld van je effectieve NETTO winst op elk moment, ook wanneer je zou stoppen en alles afsluiten.
Het resultaat op je eigen rekening kan dus nooit* afwijken van de grafiek op deze website, tenzij doordat je zelf manueel ingreep.
Wanneer je een automatisch systeem volgt, kan je toch nog altijd zelf ingrijpen. Wij raden dit niet aan maar het blijft natuurlijk je eigen geld, en wij kennen de globale positie van je portefeuille niet. Daarom kan je altijd zelf aan het roer blijven staan, en kan je de automatische signalen tijdelijk of definitief uitschakelen. Let er wel op dat je elke nog openstaande positie van Sharetrade zelf moet sluiten wanneer je de auto-trade functie voortijdig uitschakelt.
Wanneer je manueel ingrijpt en/of signalen (tijdelijk) uitschakelt, zal je andere resultaten behalen (beter of slechter) dan de resultaten die op sharetrade.be worden gepubliceerd. Indien je niet zelf ingrijpt, zullen de resultaten op je rekening wel identiek* zijn.
*Enkele zeer beperkte kosten hangen af van de specifieke situatie op je eigen rekening en kunnen we daarom niet incalculeren (zie vraag 17 voor meer informatie).
16. Kan ik best een Lynx rekening openen in België of in Nederland ?
Wie een nieuwe Lynx rekening wil openen, kan best even de tarieven in België en Nederland vergelijken om de juiste keuze te maken. Wie enkel van plan is om Sharetrade systemen te volgen op zijn rekening (en dus niet actief zelf wil gaan beleggen), kan daarbij de volgende richtlijnen hanteren :
° In Nederland betaal je elke maand minstens 5 euro kosten ('platform fee'), ook als je niet handelde en dus geen transactiekosten betaalde. Voor wie wel handelt en dus transactiekosten betaalt, wordt de platform fee elke maand verminderd met de reeds betaalde transactiekosten. In de praktijk zal deze platform fee meestal geen extra kost met zich meebrengen omdat de systemen meestal regelmatig handelen, behalve in een zeer rustig beursklimaat. In België betaal je deze 'platform fee' helemaal niet.
° De transactiekosten op de Amerikaanse markten zijn gelijk voor de klanten van Lynx.be en Lynx.nl : dus wie enkel Federico volgt, kiest best voor België omdat je daar geen last hebt van de 'platform fee'.
° De transactiekost voor Nederlandse opties bedraagt in België 1.75 € en in Nederland slechts 0.99 €. Wie Manuelo of Veronica volgt, doet zijn voordeel door te kiezen voor Lynx.nl.
17. Wat is NIET ingerekend in de grafieken ?
De wisselkosten en/of de rentekosten op een negatief saldo zijn nooit ingerekend :
Deze zijn soms nodig bij systemen die met een vreemde munt beleggen (bv. Federico), en zijn afhankelijk van de specifieke situatie op je eigen rekening. Daarom kunnen we ze niet inrekenen in de grafiek. In elk geval zijn ze zo goed als verwaarloosbaar en meestal beperkt tot twee keer de wisselkost van 4 of 5$ (4$ op een Nederlandse en 5$ op een Belgische rekening) : zie vraag 10 voor meer informatie
Wie een Lynx rekening opent in Nederland dient ook rekening te houden met een extra kost, nl. de "platform fee", die vanaf oktober 2018 werd ingevoerd. Deze fee verhoogt je transactiekosten elke maand tot 5 euro in het geval je kosten lager waren en is dus enkel van belang voor wie weinig handelt.
Het is voor sharetrade onmogelijk om met wisselkosten, rentekosten of de platform fee rekening te houden in de berekening van de resultaten omdat die op iedere rekening anders zullen zijn. Wie een nieuwe Lynx rekening wil openen, kan best even de tarieven in België en Nederland vergelijken om de juiste keuze te maken. Wie enkel van plan is om sharetrade systemen te volgen op zijn rekening (en dus niet actief zelf wil gaan beleggen), kan daarbij de richtlijnen hanteren zoals vermeld in vraag 16.